Druhy poškození

Poškození paměťového média, která mají za následek nedostupnost nebo ztrátu vašich dat, lze klasifikovat do několika kategorií. Hlavní rozdíl, který druhy poškození odlišuje, je podstata poškození a náročnost následné záchrany. Lehčí softwarová poškození se často obejdou bez časově, technologicky i finančně náročného rozebrání média a většinou také nedojde k poškození média samotného, tedy fyzicky, ale o poškození systému, kterým jsou data na médium zaznamenávána a organizována. Následující přehled vám jednotlivá poškození přiblíží detailněji.

Softwarová poškození

Hardwarová poškození