Operační systémy

Riziko ztráty dat se nevyhýbá žádnému operačnímu systému, ať už jde o široce rozšířený Windows, nebo odborníky preferovaný Linux. V případě ztráty a následné záchraně dat ale typ operačního systému až tak důležitou roli nehraje. Podstatnější pro naši práci je znalost souborového systému, tedy systému, který určuje, jak, kam a v jakém formátu se data na paměťovém médiu zapisují. V našich schopnostech je s vysokou pravděpodobností zachránit data z jakýchkoliv z níže uvedených operačních a file systémů. Víme, jak na to!

  • Windows (FAT 12, 16, 32, NTFS, NTFS5)
  • Unix, Linux (EXT, EXT 2, EXT 3, ReiserFS, hpux)
  • Apple Mac OS (HFS, HFS+)
  • Novell (NVFS-všechny varianty, NSS)
  • OS/2 (HPFS)
  • Palm OS
  • FreeBSD
  • většina kryptovaných FS (pokud se nejedná o mechanicky poškozenou datovou vrstvu)