Hardwarová poškození


Vadné sektory

Průvodním jevem vadných sektorů na disku je zdlouhavé načítání a pomalost provádění operací. Otevírání souborů také často končí chybou a může zamrzat operační systém. Původcem těchto chyb jsou často vysoké provozní teploty (nedostačující chlazení disku), vibrace nebo provádění náročných a disk vytěžujících operací, jako například kopírování velkého množství dat nebo defragmentace. Data se musí pomocí speciálního programu fyzicky nakopírovat na jiný disk, což je časově náročné a poté se zkontrolovat a případně obnovit souborový systém. V případě, že vadné sektory udržují informace, je znovuzískání dat možné.

Jak toto poškození poznat?

 • harddisk se roztáčí, ale po chvilce se zastaví s výrazným cvaknutím, případně tuto činnost dělá opakovaně
 • operační systém naběhne, ale nelze rozpoznat původní adresářová struktura nebo její část


Poškozená vnější elektronika

Vnější elektronika disku bývá často poškozena přepětím z vadného zdroje nebo z napěťové špičky, pokud není PC chráněno přepěťovou ochranou. Disk není detekován BIOSem a je absolutně elektricky netečný. Velice často je na disku možno sledovat známky ožehnutí. Obnova dat z takto poškozeného disku je ale relativně příznivá. Nepříjemným faktem ale je, že při poškození vnější elektroniky disku je velice často poškozena i elektronika vnitřní.

Jak toto poškození poznat?

 • disk se netočí, nevydává žádné zvuky, je „elektricky mrtvý“

Poškozená vnitřní elektronika

Při poškození vnitřní elektroniky je potřeba disk otevřít. Jedná se již o velmi náročné a závažné poškození, jehož náprava vyžaduje profesionální zařízení a bezprašné prostředí. Disk byl obdobně jako v předešlém případě poškozen přepětím. Z náhradního funkčního disku je potřeba vyjmout čtecí hlavy a nahradit jimi hlavy v poškozeném disku. Poté se obsah disku překopíruje. V případě adekvátního zařízení a odborného přístupu je pravděpodobnost záchrany dat z takto poškozeného disku velmi příznivá.

Jak toto poškození poznat?

 • disk je aktivní a točí se, je ale slyšet pravidelné klepání nebo ťukání
 • disk není detekován BIOSem


Fyzické poškození ploten

Fyzické poškození ploten má často na svědomí prach vniknuvší dovnitř disku. Dojde k poškrabání ploten, poničení čtecích hlav a k následné nedostupnosti dat. K poškrabání ploten může dojít také při pádu disku za provozu (čtecí hlavy jsou nezaparkované a přejíždějí nad povrchem ploten). Záchrana probíhá obdobně jako v případě poškozené vnitřní elektroniky – z náhradního disku se nainstalují nové funkční čtecí hlavy a obsah disku se zkopíruje. Tento typ poškození patří mezi nejkomplikovanější. Načítání dat trvá dlouho a poničené plotny velice snadno poškozují nové čtecí hlavy.

Jak toto poškození poznat?

 • disk se roztáčí, je ale slyšet hlasité klepání nebo ťukání
 • disk je detekován BIOSem, detekce ale probíhá výrazně pomalu
 • operační systém naběhne, při pokusu o otevření určité složky nebo souboru se zobrazí hlášky typu I/O Error, nebo dojde k zatuhnutí celého systému
 • disk naběhne až po několika restartech

Mechanická závada

Mechanické závady, jako například závada motoru, spálený motor nebo zadřená ložiska mají zásadní vliv na činnost disku. K datům nelze přistoupit, neboť disk správně nefunguje. V případě takovéto poruchy je potřeba vyjmout plotny s daty a umístit je do funkčního disku. Po nasazení čtecích hlav může dojít ke zkopírování dat, které je v případě objemného disku velice časově náročné.

Jak toto poškození poznat?

 • disk se točí, je slyšet silný bzučivý zvuk, disk není detekován BIOSem, čtecí hlavy jsou zaparkované na plotnách
 • disk je aktivní, má snahu se roztočit, je to doprovázeno častými výpadky, disk není detekován BIOSem
 • disk se točí velmi tiše bez typických zvukových projevů při detekci dat, počítač hlásí „harddisk not ready“