Ochrana osobních údajů

Garantujeme bezpečnost vašich dat!! Známe a respektujeme důležitost a citlivost dat pro zákazníka. Při práci s daty striktně dodržujeme bezpečnostní podmínky a garantujeme 100% spolehlivost při nakládání s daty. Proces obnovy dat v naší společnosti probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Pokud se nedohodneme jinak, zachráněná data jsou, po souhlasu zákazníka, archivována 48 hodin po předání. To pro případ, že by se se zachráněnými daty předanými zákazníkovi něco stalo. Poté jsou data nenávratně zlikvidována. Na požádání je možno také sepsat smlouvu o zachování tajemství či jinou smlouvu podle potřeby zákazníka. Spokojenost a důvěra našich zákazníků je pro nás klíčová.