FAQ aneb často kladené otázky

1. Existuje způsob, jak předejít ztrátě dat?

Nejdůležitějším a v podstatě nejúčinnějším způsobem, jak předejít ztrátě dat je pravidelně provádět jejich zálohu. Ne nadarmo se všude připomíná – zálohovat, zálohovat, a ještě jednou zálohovat!! Když si ale představíte dnešní standardní velikosti pevných disků (80Gb a výš), tak je jejich pravidelná záloha jistě nejednomu na obtíž. Ne vždy je však potřeba zálohovat veškerá data na disku. Věnujte tomu chvíli a určete si, která data jsou pro vás opravdu cenná a o které nechcete v žádném případě přijít. Uvidíte, že výsledná velikost dat k zálohování bude rázem mnohokrát menší.

V případě zálohy na DVD nebo na CD disky je namístě také kontrola toho, zda byla data na médium správně a bezchybně vypálena, ani tento proces není vždy bezchybný a přitom kontrola je to nejjednodušší, co můžete provést.

Důležité je také zálohovaná datová média správně skladovat. Vyhovuje jim stálá teplota, bezprašné a temné prostředí s nízkou vlhkostí vzduchu.

Disk používaného počítače pak ke správné a bezchybné činnosti potřebuje správnou provozní teplotu, čisté bezprašné prostředí, dobré chlazení a místo bez vibrací a náhlých nárazů. Pro disk není skoro nic horšího, než kopanec do skříně počítače, když je v provozu. Zacházejte proto s diskem, počítačem a paměťovými médii nanejvýš opatrně. Zvýšenou pozornost jim věnujte hlavně ve chvílích, kdy jsou zapnuté a pracují.

Při práci s počítačem používejte účinnou a aktualizovanou ochranu pomocí antivirového programu, firewallu, nainstalovaných bezpečnostních záplat operačního systému, antispamového, aj. filtru. I dnes se objevují škodlivé viry a trojské koně, které mají za úkol napáchat na disku napadeného hostitele co největší škody.

A v neposlední řadě je důležité, abyste si tato rizika uvědomovali v každodenní činnosti a respektovali je. Je to podobné jako s krásnými sklínkami na víno. Také vás nenapadne s nimi házet. Víte totiž, že jsou křehké a rozbily by se! Naučte se proto mít riziko možné ztráty dat v podvědomí a zamezte mu prostřednictvím zálohování. Je to to nejmenší, co můžete udělat.

2. Na jaký typ médií je vhodné data zálohovat?

V případě velkého objemu dat v úvahu připadá například externí disk, na který si budete pravidelně obsah disku pracovního počítače kopírovat. U profesionálnějšího použití je to pak samozřejmě zrcadlení disků v reálném čase. Je to však opět disk a riziko jeho poškození je obdobné jako u disku, který je zálohován. Máte však data na dvou místech nezávisle na sobě, a o to jde především.

Pokud se jedná o menší objem dat, velice používaným a vhodným médiem je přepisovatelné CD-RW nebo DVD-RW. Je kvalitnější a vydrží déle než běžné CD-R nebo DVD-R, je cenově dostupné a nenáročné na skladování a údržbu. Kvalitu zálohy zvýšíte ještě tím, že data zálohovaná na druhém disku také občas vypálíte na DVD-RW.

3. Jak často bych měl data zálohovat?

V tomto případě záleží na konkrétní situaci. Pokud se data pravidelně mění a aktualizují, je na místě i každodenní záloha večer po práci. Pokud se však jedná například o fotografie z dovolených nebo archiv článků, elektronických knih, atd., které jen přibývají, ale zásadně se nemění jejich obsah a struktura, postačí záloha třeba jednou za týden nebo za měsíc, když přibude něco nového.

4. Existují nějaké speciální zálohovací programy?

Samozřejmě existuje celá řada zálohovacích programů lišících se podle svého zaměření a vlastností. Ty kvalitnější a schopnější se většinou nabízejí za peněžní úplatu, řada kvalitních ovšem také existuje volně ke stažení jako freeware. Stačí jen ve vyhledávači zadat termín „zálohovací programy“ a rázem budete mít z čeho vybírat. Nejjednodušší řešení však nabízí operační systém MS Windows, který jednoduchý zálohovací program přímo obsahuje.

Přehled vybraných zálohovací programů a dalších utilit naleznete zde...

5. Jaké jsou příznaky hrozící ztráty dat?

Selhání disku nebo systému může přijít náhle a nečekaně. Disk je najednou nedostupný, počítač nenaběhne. Často si ale předtím lze všimnout několika příznaků. Jejich včasné rozpoznání může být klíčové a může zamezit případné ztrátě dat. Neuvědomujeme si totiž, že tohle riziko hrozí a zkoušíme si poradit sami („však to třeba naskočí“, „a ještě jednou to zapnu a uvidíme“). Mnohdy je tento opakovaný pokus ranou do týlu a může zaznamenaná data definitivně zničit.

Zde najdete přehled nejčastějších hrozících příznaků a příčin ztráty dat.

6. Odešel mi nečekaně pevný disk. Jaké kroky podniknout?

Nejdůležitější bude se v prvé řadě smířit s nastalou situací a zachovat klidnou hlavu. Velkou chybou by bylo pokoušet se o nápravu situace svépomocí, ať už opětovným spouštěním počítače („třeba to znova naskočí“), nebo opravou či rozebráním disku. Věříme, že to je pro někoho velmi zajímavá a lákavá aktivita, pokud se však chcete se svými daty znovu shledat, jakýkoliv neodborný zákrok tuto šanci snižuje. Často rozhodne byť jen jedno jediné zbytečné spuštění počítače navíc!

Pročtěte si proto pozorně naše rady 1.pomoci a obraťte se na odborníky.

7. Omylem jsem si v počítači smazal soubor. Lze ho získat zpět?

Lze ho získat zpět. V nejlepším případě bude soubor uložen v elektronickém odpadkovém koši na ploše, odkud ho na původní místo vrátíte jednoduše pravým kliknutím tlačítka myši a zvolením položky „obnovit“. Pokud jste soubor vymazal pomocí klávesové zkratky SHIFT+DELETE, nebo jste již vysypal odpadkový koš, je situace složitější. V každém případě je potřeba okamžitě vypnout počítač odpojením z elektrické sítě a již na disk nic neukládat ani nezapisovat. Pokud již tato data nebyla na disku přepsána jinými (například při instalaci programu nebo uložení souboru), stále tam pravděpodobně jsou. Systém je považuje za volné místo připravené k dalšímu zápisu. Kontaktujte nás a my se na disk podíváme.

8. Zformátoval jsem si disk. Dají se data nějak zachránit?

Ano, data se dají do určité míry zachránit. Bude ale hlavně záležet na míře přepisu dat na disku. Nic na disk již nezapisujte a obraťte se na nás.

9-Přeinstaloval jsem na počítači systém. Dají se dřívější data zachránit?

Ano, data se dají do určité míry zachránit. Obdobně jako v předešlém případě bude ale záležet na míře přepsání dat na disku. Nic na disk již nezapisujte a obraťte se na nás.

9. Jak k vám mohu poškozené médium dopravit?

Zvolení způsobu doručení poškozeného média k nám je zcela na vás a na vašich možnostech, které vám budou nejvíce vyhovovat. Můžete nám médium poslat prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby, můžete mám jej osobně donést do jedné z našich provozoven, nebo si jej u vás doma může zdarma vyzvednout náš kurýr.

Důležité: Pozornost věnujte hlavně dobrému a bezpečnému zabalení citlivého média, aby se cestou k nám nepoškodilo. Naše doporučení pro bezpečnou přepravu poškozeného média si můžete přečíst zde.

10. Jaká je u vás úspěšnost záchrany dat?

Naše společnost je specialista a odborník, který se záchranou dat zabývá již dlouhou řadu let jako svůj hlavní obor činnosti. Dosahujeme proto jedné z nejlepší úspěšnosti a dokážeme zachránit téměř 100% dat z poškozeného média při garanci čitelnosti těchto dat. Toto vysoké procento úspěšnosti ale může ovlivnit již na začátku sám zákazník svým včasným a správným, anebo nevhodným vyhodnocením situace a zvolením kroků první pomoci. Neúspěšné pokusy tvoří z velké části disky, se kterými bylo před doručením do naší laboratoře neodborně zacházeno a které tím utrpěly nenávratně poškození.

11. Jak dlouho budu na obnovení dat čekat?

Doba trvání procesu obnovy dat závisí především na vašich požadavcích a náročnosti záchrany dat. Dokážeme se vám přizpůsobit. Prvotní diagnostika média je hotova během několika hodin. Samotná záchrana pak může být buď expresně hotova během dvou dnů v případě naléhavosti a nutnosti potřeby dat, nebo naopak ekonomicky výhodná, kdy data rychle nepotřebujete. Odměnou je vám pak nižší cena.

Bližší informace o režimech realizace naleznete v našem časovém přehledu.

12. Kolik za záchranu dat zaplatím?

Cena za záchranu dat je určena na základě náročnosti procesu záchrany, na závažnosti poškození a na pracnosti. Představu o ceně a časové náročnosti poskytne prvotní diagnostika, kterou provádíme zdarma. Cena určená diagnostikou je konečná. V žádném případě se v průběhu záchrany nezmění. Na základě diagnostiky se pak můžete rozhodnout, zda o záchranu i nadále stojíte. Výslednou cenu zaplatíme samozřejmě jen v případě, že záchrana dat bude úspěšná!

Podrobnější představu o cenové náročnosti pro konkrétní případy záchrany dat vám poskytne náš orientační ceník.

13. Je při záchraně dat zachována záruka disku?

Ano, ve většině případů se záruka na disk nebo i jiné datové médium podaří zachovat.

14. Jaké disky jsou nejporuchovější?

Tato otázka nejde zcela jednoznačně zodpovědět. Dle statistik jsou nejčastějšími disky, ze kterých je záchrana dat prováděna, disky WD, Seagate a Maxtor. Jedná se však o disky, kterých se prodává nejvíce a jsou v počítači nejčastěji používané. Je tedy logické, že musí být jejich statistický podíl zastoupení největší. Až tak přesně to však nevypovídá o jejich kvalitě a poruchovosti. Faktem ale zůstává, že se jejich poruchy řeší nejčastěji. Na druhé straně jsou odborníky velice vychvalované nové disky společností Samsung, Toshiba nebo Hitachi, které vynikají moderní a kvalitní konstrukcí a vysokou spolehlivostí.

15. Jaké jsou nejčastější příčiny selhání disku?

Mezi nejčastější příčiny selhání pevných disků vedoucí ke ztrátě dat patří především porucha elektroniky disku, fyzické poškození povrchu ploten a poruchy čtecích hlav.

16. Mohu být přítomen při záchraně svých dat?

Ne. Tato možnost je především z důvodů ochrany informací a bezpečnosti práce vyloučena. Proces záchrany dat je také značně časově náročný.

17. Jakou garantujete bezpečnost a ochranu svěřených dat?

Zákazníkovi garantujeme 100% spolehlivost a důvěru při nakládání s daty. Celý proces záchrany dat probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro případ nutnosti specielního režimu nakládání s daty jsme připraveni poskytnout písemné prohlášení o utajení svěřených dat dle Vašich požadavků.

18. Mohu si u Vás zkontrolovat zachráněná data před jejich kopírováním?

Samozřejmě. Před konečným zkopírováním zachráněných dat a zaplacením máte možnost si data zkontrolovat a vybrat jen ta, o která skutečně stojíte a která jste chtěli zachránit.

19. Mohu si na výsledky diagnostiky počkat?

Ano. Diagnostika dat u nás trvá přibližně dvě hodiny od odevzdání média k diagnostice. Můžete si tedy na výsledek počkat. V určitých krajních případech však může diagnostika trvat podstatně déle a vaše čekání by bylo zbytečné a únavné. Budete proto na tuto možnost upozorněni, abyste čekat nemuseli. Ihned po dokončení diagnostiky vám v takovém případě zavoláme!

20. Co když se rozhodnu, že si po diagnostice data zachránit nenechám?

V tom případě Vám bude datové médium v původním stavu vydáno nebo zdarma doručeno kurýrem zpět domů.

21. Jakým způsobem mi předáte zachráněná data?

Po dokončení procesu záchrany dat Vás ihned kontaktujeme prostřednictvím telefonu nebo emailu. Zachráněná data můžeme zdarma zkopírovat na Vámi zvolené datové médium nebo dodaný pevný disk, nebo Vám zapůjčíme po předchozím objednání náš disk. V případě menšího objemu dat je vypálíme na CD/DVD. Data si budete moct vyzvednout osobně, nebo Vám budou zdarma doručena prostřednictvím kurýra nebo poštovní služby až domů (platí pro celou Českou republiku).

22. Jakým způsobem můžu za záchranu dat zaplatit?

Za záchranu dat můžete zaplatit bankovním převodem, hotově při osobním odběru zachráněných dat nebo dobírkou v případě doručení zásilky poštou nebo kurýrem.

23. Bude po záchraně dat disk funkční?

To záleží především na tom, o jaký druh poškození disku se jedná. Pokud byla ztráta dat způsobená softwarovou závadou disku, který byl před záchranou dat funkční, bude disk funkční i po záchraně dat. Pokud však šlo o závadu mechanickou, o poruchu hardware, disk s největší pravděpodobností již dále funkční nebude.

24. Odkupujete staré nebo nefunkční harddisky?

Ano. Vykupujeme staré i nefunkční disky. Co je pro Vás jen starým šrotem nebo povalujícím se kusem vybavení stolu, může pro nás mít významnou hodnotu v podobě cenných náhradních součástek. Pokud takový disk vlastníte, kontaktujte nás na čísle 777 712 650, nebo disk odešlete k nám a nechte si ho ocenit.

25. Jak probíhá záchrana dat?

Záchrana dat probíhá v několika krocích. Poté, co nás kontaktujete a zašlete nebo jinak doručíte poškozené datové médium spolu s vyplněným formulářem, provedeme prvotní diagnostiku. Na základě diagnostiky budeme přesně schopni určit druh poškození, šanci na záchranu dat a časovou a finanční náročnost. Rozhodnete-li se v záchraně pokračovat, přejdeme k její realizaci dle stanoveného postupu.

Podrobnější informace o celkovém průběhu záchrany.

Máte ještě jiný dotaz? Napište nám:

 

Novinky

První 30TB HDD od Seagate již příští rok

29. 07. 2022

Seagate plánuje v příštím roce dodávat pevné disky s kapacitou minimálně 30 TB.

Více »

Kingston uvádí rychlé flash disky DataTraveler Max

23. 07. 2022

Společnost Kingston představila nové USB flash disky DataTraveler Max.

Více »

SSD WD_BLACK SN850 má jako první certifikaci pro PlayStation 5

14. 07. 2022

Solid-state disky WD_Black SN850 se brzy dostanou na trh ve verzi pro Sony PlayStation 5.

Více »

archív novinek