Softwarová poškození

Smazaná data a soubory

V tomto případě nejde o nijak závažný problém, data jsou na disku fyzicky přítomna. Pokud se vyvarujete jakéhokoliv následného zápisu na disk, je šance na záchranu vysoká. Mějte na paměti, že již samotné spuštění nebo vypnutí systému zaznamenává na disk řasu informací. Proto je nejlepší počítač rovnou vypojit ze sítě.

Zformátovaný disk

I v případě zformátování disku je pravděpodobnost úplného obnovení dat vysoká, pokud zamezíte dalšímu zápisu nebo použití disku. Neinstalujte znova operační systém, nespouštějte scan disk, atd. Vliv má také způsob, jakým byl disk zformátován, konkrétní souborový systém a jeho zabezpečení.

Poškozený souborový systém

Je-li poškozený souborový systém disku, data lze ve většině případů zachránit tak, že se nalezne a zrekonstruuje původní souborový systém. V těžších případech se ale zcela nepodaří zachránit původní adresářovou strukturu a názvy souborů. Přípony souborů se ale zachránit lze.

Přepsaný disk

Při záchraně dat z přepsaného disku bude hodně záležet na velikosti a stáří disku. Vliv bude hrát také hustota zápisu dat na disku. Čím menší bude velikost disku (jeho kapacita), tím bude šance na znovuzískání přepsaných dat větší.